INTRAGLOBIN® aşağıdakı hallarda göstərişdir:

Stress vəziyyətlərin
idarə olunması və streslə
bağlı simptomlar
riskini azaltmaq

Yüksək sayıqlıq və diqqətin cəmləşməsi üçün vacib olan zehni fəaliyyəti yaxşılaşdırmaq

Qənaətbəxş
qidalanmayan
uşaqlara və böyüklərə
qidalandırıcı dəstək

Xəstəlik
hallarında
qidalandırıcı və
bərpaedici vasitə kimi

Fiziki inkişaf
dövründə
qidalandırıcı
vasitə kimi

Hansı formaya üstünlük verirsiniz? Şərbət, kapsul yoxsa stik qablaşma?

Şərbət

Aşağidakı komponentlər əsasında hazırlanmış Bioloji Fəallığa malik Qida Əlavəsi

 • DƏMİR
 • minerallar
 • Vitaminlər
 • B qrup vitaminləri
 • Sink
 • Aminturşular

100ml / 200ml

KAPSULLAR

Aşağidakı komponentlər əsasında hazırlanmış Bioloji Fəallığa malik Qida Əlavəsi

 • B6 vitamini
 • Fol turşusu
 • B12 vitamini
 • Dəmir
 • Sink
 • Mis

500 mq 30 kapsul

Stik qablaşma

Aşağidakı komponentlər əsasında hazırlanmış Bioloji Fəallığa malik Qida Əlavəsi

 • DƏMİR
 • minerallar
 • Vitaminlər
 • B qrup vitaminlər
 • Sink
 • Aminturşular

20 stik qablaşma