Sản phẩm INTRAGLOBIN® được chỉ định cho

Quản lý tình
trạng căng thẳng
và giúp giảm nguy cơ
mắc các triệu chứng liên
quan đến căng thẳng

Cải thiện chức
năng nhận
thức để duy trì mức
độ tập trung
và cảnh giác cao

Hỗ trợ dinh dưỡng
cho trẻ em và người
lớn đối với những
trường hợp có chế
độ dinh dưỡng kém

Hỗ trợ dinh dưỡng
và tác động phục
hồi chức năng trong
giai đoạn điều trị và phục
hồi sức khỏe sau điều trị

Hỗ trợ dinh
dưỡng trong
giai đoạn
phát triển
thể chất

Bạn lựa chọn dạng nào? Siro, Viên nang hay Gói?

SIRO

Thực phẩm bổ sung dựa trên các thành phần

 • Sắt
 • Các Chất Khoáng
 • Các Vitamin
 • Các vitamin nhóm B
 • Kẽm
 • Amino Acid

100ml / 200ml

VIÊN NANG

Thực phẩm bổ sung dựa trên các thành phần

 • Vitamin B6
 • Acid Folic
 • Vitamin B12
 • Sắt
 • Kẽm
 • Đồng

30 viên nang 500mg

GÓI

Thực phẩm bổ sung dựa trên các thành phần

 • Sắt
 • Các Chất Khoáng
 • Các Vitamin
 • Các vitamin nhóm B
 • Kẽm
 • Amino Acid

Hộp 20 gói